kandidatexamen biologi lund

och ute i fält. Läs mer om de naturvetenskapliga masterprogrammen på /master/natur. Experience, danish Diabetes Academy, march 2015 - Present, university of Copenhagen.

Gym lundby göteborg, Nilssons skor, lund, Allhelgona motettkör lund,

Den valfria delen, termin 4-6, ger dig en möjlighet att skapa en unik profil på din kandidatexamen. När du fördjupar dig inom biologiområdet finns det över 40 kurser att välja mellan. Bevarande av hotade arter, miljögifters påverkan på växter och djur, globala miljöförändringar, människans utveckling eller hur pandemier sprider sig över världen? Efter utbildningen, efter utbildningen väljer de anicura djursjukhus stockholm flesta studenter att läsa vidare på ett masterprogram i exempelvis biologi, miljövetenskap eller miljö- och hälsoskydd. Vill du arbeta med några av dagens största utmaningar, som.ex. Under termin 4 läser du ett stödämne. Många biologer går vidare med en forskarutbildning för att sedan arbeta som forskare. Malmö Borgarskola, high school graduate, Science and Languages. November 2012 - April 2013, department of Biology, Section of Cell and Developmental Biology, University of Copenhagen. Copenhagen Area, Capital Region, Denmark, consultant at Danish Diabetes Academy, research. April 2011 - November 2011, hi3G Denmark ApS, november 2006 - March 2010. Biologer studerar hur olika arter har utvecklats och hur de påverkar andra arter i ett ekosystem på land eller i vatten.

Kandidatexamen biologi lund
kandidatexamen biologi lund