seminariet tandvård uppsala

vår klinik kan vi alltid ordna tolk utan extra kostnad. För dementa är det ett stort projekt att ta sig till kliniken för tandvård och då blir det tryggare för dem om de kan få tandvård på sitt boende. Vi erbjuder allmäntandvård till barn och vuxna och utför alla typer av behandlingar, från undersökningar och lagningar till implantat, kronor och broar och estetisk tandvård. Abdullah har fem tänder som skulle behöva lagas. Att börja använda tandtråd kan vara svårt, men det är viktigt att använda då den utgör hälften av en god munhälsa.

seminariet tandvård uppsala

Idag drivs den uppsökande verksamheten, mobil tandvård och kunskapsinhämtning kring äldres munhälsa delat mellan allmäntandvård och sjukhustandvård i Uppsala län. Planering och ledning av den uppsökande och mobila tandvården i Uppsala flyttar med, liksom personalen. Idag delar sjuhustandvården i Uppsala lokaler med allmäntandvård. Men det går inte att göra mer än två lagningar åt gången, vilket gör att det blir flera sittningar för honom. Sedan 2016 har Folktandvården uppdraget att utföra munhälsobedömning i hela Uppsala län. Flyktingboendet i Ribbingebäck utanför Järlåsa innebar att folktandvården vid Seminariet helt plötsligt fick många nya patienter. Mobil tandvård : team med tandläkare och sköterska utför tandvård och enklare behandlingar i hemmet istället för att patienter ska behöva ta sig till folktandvårdsklinik. Vi hjälper dig gärna med frågor om tandvård, men du kan också gå in på där vanliga frågor och svar finns i en svarsbank. En stor del av medarbetarna jobbar redan idag i båda verksamheterna. Vi kan även hjälpa till med tolk till dig som är döv, dövblind, vuxendöv och hörselskadad. Barnen fick därför bussas till Uppsala under två lördagar för undersökning.