bärgningsbil uppsala

U424. Bild som enligt texten visar Hässelby Busstation, men tvåvåningshuset är skyltat med både "KAFÉ och "konditori". Bussen som har ett så kallat sedankarosseri har registreringsnummer R999. Bussen som enligt skylten trafikerade Huvudsta ägdes vid registreringstillfället.F. Vykort som visar en Scania-Vabis buss från cirka 1930 på vägen vid Brattströmmen, Idre. Bussarna från Karlsson Mattson står framför gamla busstationen.

I slutet av oktober 1923 levererades denna Scania-Vabis buss för att trafikera linjen Huvudsta-Stockholm. Vissa saker tyder på att bussen kan vara tillverkad några år tidigare. Där hittade polisen föremål som misstänktes vara sprängmedel, och några boende fick tillfälligt lämna sina hem. Den 4-cylindriga bussen har märkning för linje 4, S:t Bantorget. Sverige, mAN TGX 440. Fordonet besiktigades den och i besiktningsinstrumentet kallas det för kombinerad last personautomobil". Fotot ska vara taget i Storvikstrakten omkring 1925. Enligt destinationsskylten så trafikerade bussen åtminstone Jonsered. Fotot som visar sju parkerade bussar med chaufförer stående intill, ska vara taget Sala och troligen under första delen av 1920-talet. 4-cylindrig Scania-Vabis buss från cirka 1927 som fotograferats framför Rådhuset i Östhammar.