postdoktor vid Lunds universitet

inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik. Ansökan ska skrivas på engelska och måste innehålla: Följebrev, curriculum Vitae. Den nya meriteringsanställningen, biträdande universitetslektor, införs som ett steg i en nationellt erkänd karriärväg. Riktlön: 39 200 kronor per månad. Forskning i tjänstevetenskap med inriktning mot hållbarhet. Ange gärna löneanspråk i din ansökan Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Genom traktatstolkning analyserar jag de krav som förbudet mot diskriminering ställer på konventionsstaterna (däribland Sverige) i förhållande till deras lagstiftning om psykiatrisk tvångsvård.postdoktor vid Lunds universitet

Observera att en person som tidigare varit anställd vid Lunds universitet som postdoktor under mer än ett år inte kan anställas som postdoktor igen inom samma eller närliggande ämnesområde vid universitetet. Observera att en anställd som tidigare varit anställd vid Lunds universitet som postdoktor under mer än ett år inte kan anställas som postdoktor igen inom samma eller närliggande ämnesområde vid universitetet. Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare. Lund, Helsingborg och Malmö.

Jonas Lundström våning, Lunds universitet program antagning, Uppsala universitet karriär tekniker panama,

Samhällsvetenskapliga fakulteten, universitetets särskilda verksamheter, universitetsförvaltningen. Kvalifikationer och bedömning, detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Ramverket bygger på Robert buss arlanda till linköping Alexys modell för proportionalitetsbedömningar, och är anpassat för att fungera som en del av en diskrimineringsanalys. Publicerad: Sista ansökningsdag: Forskarassistent Lön: Månadslön Anställningsform: 6 månader eller längre/Heltidfull_time. Den biträdande universitetslektorn ska efter ansökan befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor, om den biträdande universitetslektor är behörig för en sådan anställning samt bedöms lämplig vid en prövning enligt de bedömningsgrunder som framgår.