försäljning av alkoholhaltiga drycker Malmö

styrelse VD (TKR 0, löner till övriga anställda (TKR 0, visa fler år, nyckeltal bokslut Vin Natur Malmö. Dokumentation av avvikelser Butikschefen/handlaren ska dokumentera avvikelser och göra korrigerande åtgärder. Samma sak gäller om du köper in plantor och sedan säljer dem vidare inom Sverige. Livsmedelsbutiker ska i sina kassor ha inbyggda system som påminner personalen när produkter som kräver ålderskontroll passerar. Registrering är en relativt snabb process och verksamheten får starta två veckor efter att en komplett anmälan kommit in till Livsmedelsverket, eller tidigare om verket beslutar det.

F rs ljning av alkoholhaltiga drycker och tobak Varf r r det bara Sverige som tvekar

Triangeln, malmö, Sverige
Roland olsson frisör malmö
Flying tiger huvudkontor malmö
Månads busskort pris malmö

Det är kommunen och polismyndigheten som har tillsynen över hur butiken följer de bestämmelser som gäller för livsmedelsbutikers försäljning av folköl och tobaksvaror. Formulär för anmälan finns hos kommunen. Teknisk sprit, teknisk sprit är avsedd att användas för tekniskt, industriellt, medicinskt, vetenskapligt eller annat liknande ändamål och går under tulltaxenummer.07 eller.08.1 eller.2 tulltaxelagen. Genomgång och uppdatering av egenkontrollprogrammet bör därför göras 1 g/år, antingen av butikschefen eller av en central funktion på dagligvarukedjan. Import av vin och andra alkoholhaltiga drycker. Man får inte heller marknadsföra/ använda sig av varukännetecken ex symboler som förknippas med tobaksvaror om det sker i kommersiellt syfte. Till anmälan ska egenkontrollprogrammet bifogas eller kunna visas upp vid besök. Alkoholhaltiga preparat, alkoholhaltigt preparat kallas varor som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol och som inte är alkoholdryck, teknisk sprit eller läkemedel som omfattas av läkemedelslagen. Agerande i strid mot lagen, att medvetet eller av oaktsamhet sälja folköl utan tillstånd eller i strid mot lagen kan ge böter eller fängelse i högst. Vid köp av alkoholhaltig dryck och tobak på annat sätt än i kassa, exempelvis via automater, självutcheckning och näthandel, ska det finnas inbyggda system som förhindrar att köpet slutförs innan ålderskontroll har genomförts.

Alkoholdrycker, sprit och alkoholhaltiga preparatförsäljning av alkoholhaltiga drycker Malmö