antagningsstatistik uppsala läkare

statistiken olika ut beroende på vid vilket steg du kollar. Statistiken är uttagen efter sista anmälningsdag respektive efter urval 1 och. Mer information om hur uppgifterna kan skilja sig mellan myndigheter finns på vår översiktssida.

Antagningsstatistik uppsala läkare
antagningsstatistik uppsala läkare

Urval 1 Urval 1 är den första och preliminära antagningsrundan. För antalet ANSÖkande individer är antalet förstahandsansökningar ett bättre mått, med reservation för att det inte inkluderar dem som har någonting annat än ett läkarprogram som sitt förstahandsval. För tillräckligt gamla betyg kan dock Idrott och hälsa utelämnas från betygsgenomsnittet ifall det annars skulle sänkas. En tredjedel av BII-kvotens platser flyttas över till de icke kompletterade gymnasiebetygen. Urvalsprocessen Efter det sista kompletteringsdatumet sker antagningen i tre steg: urval 1, urval 2 och reservintaget.

Allt du behöver veta om dina studierantagningsstatistik uppsala läkare