jönköpings länstrafik tidtabell 1

ny pris- och zonstruktur i betalsystemet. Linje 13 - Tillkommer sju dubbelturer, fortsatt förtätning av linjen samt förlängning Solåsen- Ljungarum. Förbättra störningsinformationen till resenärer och personal inom Serviceresor. Ta fram samverkansavtal mellan väghållarna och Länstrafiken om hållplatsernas utformning och underhåll. På sträckan Jönköping Värnamo blir det i princip timmestrafik från kl För fullständiga tidtabeller se: *Dubbeltur innebär tur- och returresa Jönköpings Stadstrafik Förändringar kommer att ske i Stadstrafiken i samband med tidtabellskiftena i juni och augusti. I samarbete med övriga avdelningar följa verksamheten för att analysera ekonomiska konsekvenser.

Fortsätta arbetet att tillsammans med kommunerna genomföra tillgänglighetsåtgärder med målet att göra trafiken tillgänglig för fler. Två nya fordon är beställda för leverans Västtågen Tiderna anpassas för att bättre stämma överens med övrig trafik. Ny tur L från Värnamo kl till Jönköping. Rekommendationen till trafikföretagen är max 2,0 i avvikelse per 1000 resor. Starta upp och samordna färdtjänst- och sjukreseenheten bland annat genom flytt till nya lokaler. 12 13 Löpande inköp skall göras via tecknade avtal och gå via inköpsansvarig. Anpassningarna innebär en återgång till tidigare tågläge från Sävsjö mot Nässjö. Ny tur F, L (natt mot L och S) kl från Värnamo till Jönköping.

Umeå lokaltrafik ultra tidtabell, Tallink Stockholm helsinki tidtabell,

Stödja införandet av färdtjänsthandläggningen och närtrafik Högt resandeunderlag Antal påstigande/mil (allmän trafik Se aktiviteter för ökat resande, bilaga. Linje Ny tur skoldagar kl från Gislaved till Burseryd och vidare mot Smålandsstenar. Linje 15 - Eventuellt fler turer till Fagerslätt. Nästan alla tåg på sträckan Nässjö Halmstad anpassas till tågen på Västkustbanan. Linje Tillkommer tolv dubbelturer borra brunn norrtälje över Ekhagen. Allmänheten ska känna till att vi bedriver en samhällsnyttig verksamhet. Analysera trafikutbudet utifrån kostnadseffektivitetsanalyser.