luftkvalitet stockholm karta

dagens och senaste dygnets luftkvalitet vid våra mätstationer redovisas av SLB-analys. Den här temasidan samlar smhis verksamhet som rör luftkvalitet. Avsikten med dem är att förebygga miljöproblem och uppnå miljökvalitetsmålen. Med ökande halter stiger också risken för besvär hos personer med känsliga luftvägar. Miljövervakning, luftföroreningar och klimatet, utbildning. Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes med miljöbalken 1999. Timmedelvärdet för halten av aktuell luftförorening visas i diagrammet. Trajektorior visar luftens väg till Stockholmsregionen de senaste fyra dygnen.

luftkvalitet stockholm karta

Vi bedriver forskning om de processer som påverkar spridningen av luftföroreningar, och tillhandahåller system och konsulttjänster för bedömning och övervakning av luftkvaliteten. Luftkvalitet i Stockholmsområdet senaste timmen: Kartområde, nO2, o3,. Genom att använda smhis webbplats accepterar du att cookies används. Luftkvaliteten baseras på mätningar och mätvärdena uppdateras kontinuerligt varje timme. Se även årsrapport, luften i Stockholm 2006. PM 10, innerstadsgata:, tätort:, landsbygd: -, klicka på rektanglarna ovan för att se data senaste tre dagarna för varje luftförorening. Frisk luft, läs om det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft på Miljömålsportalen. Mer om cookies och personuppgifter på smhis webbplats.

SLB-analys (Stockholms Luft- och Bulleranalys) är en avdelning på Miljöförvaltningen i Stockholm som ansvarar för övervakningen av luftmiljön i staden. SLB-analys driver också ett brunch skaldjur stockholm regionalt system för luftövervakning på uppdrag av Östra Sveriges Luftvårdsförbund. Med PM10-halten avses massan av partiklar med diameter mindre än 10 m (s. Utöver denna verksamhet utförs konsultuppdrag inom luftkvalitet och vindkomfort. Smhi har en bred verksamhet inom luftmiljöområdet. Senast uppdaterad:, projekt, dokument, luften i Stockholm 2017, i rapporten redovisas senaste årets resultat från mätningar av luftföroreningar i Stockholm. Vardagar 08-18) försämras möjligheterna att klara miljökvalitetsnorm ett visst. Se även, pM10-karta för Stockholms innerstad 2005. Miljöbarometern, sök på, sök efter, fakta om miljön / Luft, tema tema.2. Mätvärdena är preliminära och kan komma att justeras vid löpande kvalitetsgranskning. Smhi använder cookies för att följa upp och förbättra webbplatsens innehåll och tjänster. Om du inte accepterar kan du begränsa lagring av cookies i din webbläsares inställningar.

Hotell drottning christina stockholm, Bästa sushiställe i stockholm, Smhi stockholm väder, Tågtrafik södertälje stockholm,