jönköping kyrka väggarna

1862 och är ett riktmärke i stort sett var man befinner sig i Järstorp. Den förlängdes mot väster under 17-talen. Nedtill är de numrerade och upptill bär de gårdarnas namn och speglar även uppdelningen i mans- och kvinnosida.

1988 rekonstruerades 1825 års orgel utifrån bevarade fragment, en avteckning och analogier. Läs mer i Järstorps kyrka och församling under sju sekel av docent Göran Åberg utgiven 2009 (isbn ). Långhuset med de stora rundbågsfönstren fick sin nuvarande form 1878. Erik den helige och den helige Erasmus.Under korgolvet finns två gravkammare tillhöriga släkterna Räf och Croneborg på Salshult respektive Hasslås säterier. Tak i långhus och kor är plana och består av grågrönt målade bräder av varierande bredder. Kyrkan har bevarat en del av sina medeltida inventarier. Under medeltiden försågs väggarna med figurmålningar och ett altarskåp införskaffades. Interiören har kalkmålningar från cirka 16Det finns nischer i väggarna från katolsk tid då helgonbilder var placerade där. Kyrkan har en fristående rödmålad klockstapel. Kyrkan som är byggd i trä har medeltida anor. Den fick då sin nyklassisistiska utformning. Den senare ägde vid sin död Attarp, Rustorp, Järstorp, Björneberg och Olshammar dvs.

jönköping kyrka väggarna