globala studier Göteborg

många av våra studenter vidare till olika masterprogram, medan andra börjar arbeta inom svenska och internationella organisationer, företag och myndigheter. Första kursen är en introduktion till akademiska studier och till de globala utmaningarna. Under det tredje året läser du metodkurs, färdighetskurs i projektledning och utredning, gör praktik eller går fältkurs, samt genomför ett examensarbete. Den andra kursen handlar om global och lokal ekonomi, makt och kultur. Arbetsområden, studiet av hållbarhet, utveckling och rättvisa utgör programmets gemensamma plattform, på vilken olika ämnen och perspektiv vävs samman i syfte att utbilda skickliga praktiker och analytiker, som kan arbeta med globala och lokala problem och dynamiker kring hållbarhet och rättvisa.

Globala studier Göteborg
globala studier Göteborg

Programmet fokuserar också frågor kring hur globaliseringen har påverkat världen, kulturellt, ekonomiskt, ekologiskt och politiskt. Målet är att du vid examen ska kunna analysera globaliseringens skeenden, problem och aktörer, och med denna kompetens som grund kunna arbeta inom ett brett spektrum av verksamheter, både nationellt och internationellt. Programmet ges vid institutionen för globala studier och har en tvärvetenskaplig grund, som förenar freds- och utvecklingsforskning, globala genusstudier, humanekologi, mänskliga rättighetsstudier, regionala studier och socialantropologi. År 1, under programmets första år läser du obligatoriska kurser specifika för programmet. Dessa frågor påverkar såväl globala politiska och ekonomiska skeenden, som individers livsvillkor och levnadssätt.

Göteborgs universitet pedagogen hus a
Ikea Göteborg buss
I love göteborg t shirts custom