göteborg linbana

att gå mellan Järntorget och Hisingen. Projektägare: Trafikkontoret i samverkan med Västtrafik. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna röstade för förslaget, och projektet beräknas kosta drygt en miljard kronor. Men förhoppningsvis kan vi skriva kontrakt med NCC om tio dagar, säger Jeanette van Zalingen, från trafikkontoret som är projektledare för linbanan. Tidsplanen känns svår kan man säga.

Göteborg linbana
göteborg linbana

G teborgs Stadslinbana - G teborg 2021 G teborg ett steg n rmare linbana: Extra roligt Linbanan i G teborg

Säger de ja så kör vi stenhårt, säger de nej så får vi göra något annat, säger Jeanette van Zalingen. Vad händer med projektet under hösten? Följ GT på, facebook och, twitter där kan du diskutera och kommentera våra artiklar! En överklagad upphandling har försenat planerna på en färdig linbana lagom till stadens 400-årsjubileum. Vindkänslighet: Ska klara sidvind på 25-27 meter per sekund (så kallad hård vind, eller på sjön: styv kuling) utan att behöva stängas. . Vi är i en planeringsfas just. Längd: Cirka 3000 meter. En redan tajt tidsplan för projektet har blivit ännu tajtare på grund av överklagansprocessen och Jeanette van Zalingen har svår att se att linbanan ska kunna finnas på plats lagom till Göteborgs 400-årsjubileum 2021. Vi optimerar lösningen innan vi hamnar i ett byggskede, säger Jeanette van Zalingen. Vi försöker göra det så effektivt och smart som möjligt, det är det som är den stora vinsten med att få in i entreprenören i det här tidiga skedet. Restid mellan ändhållplatser : Cirka 12 minuter.