spårvagn 2 göteborg karta

90 fot och, dessa inberäknade, 150 fot." 3, området för avenyens sträckning var tidigare plantager och trädgårdar, främst för landeriet Kristinelund. General Landtmäteri Kontoret Stockholm 1855 Göteborgs gatunamn, Carl Sigfrid Lindstam, Göteborgs Kommuns Namnberedning, Göteborg 1986 isbn,. Linje 3, 7 och 10 viker in på Vasagatan, medan linje 4, 5 och Lisebergslinjen går vidare och lämnar Avenyn i Engelbrektsgatan. Det inlöstes av staden 1875, men stod kvar ända fram på 1890-talet. Film, hänt sen sist En film från Göteborgs Spårvägar från slutet av 1960-talet som berättar om lokaltrafikens utveckling i Göteborg, bland annat högertrafikomläggningen 1967. 2, 5 Karta öfver Staden Götheborg med dess omgifningar och alla underlydande egor, Gustaf Liunggren, Ingeniör vid Kongl. GHT, "När blev Göteborg storstad? Kör spårvagn, i museet finns en spårvägssimulator med riktigt förarbord.

Libris 1306128 Hermond Tor, red (1985). Uniformens utveckling, våra museivagnar presenteras med bilder från forna dagar. Kristinelundsgatan, en allé ledde dit upp från Södra Vägen. Noter redigera redigera wikitext Eniro: "Mät sträcka" Från gatuadress till fastighetsbeteckning. Ledare: Gudrun Lönnroth, Göteborgs historiska museum, Göteborgs universitet, Göteborg 1973,. Vallgraven i sydostlig riktning upp till, götaplatsen, där den sista biten är en svag uppförsbacke.

11 Avenyn har längs stora delar av sträckningen tio meter breda trottoarer som ursprungligen var förträdgårdar. Arkitekturguide över Göteborg, Byggcentrum i Göteborg Yngre Arkitekter i Göteborg, 1960,. Under Göteborgsutställningen 1923 fanns det spår upp till Götaplatsen där det även fanns en vändslinga. Närmaste hållplats för buss och spårvagn är Brunnsparken.

I Göteborgs och Bohus län. 12 Det var först i samband med emma lundin mäklare Jubileumsutställningen i Göteborg 1923, som gatan förlängdes till Götaplatsen. Porten till Lorensbergsparken - som då avslutade Avenyn - flyttades därmed till platsen för nuvarande hotell Elite Park Avenue. Avenyn: från Kopparmärra till Poseidon. Kulturhistorisk dokumentation inför byggnadsminnesförklaring. 4 5, namnet, kungsportsavenyen var det ursprungliga från stadsplaneändringarna den 5 september 1867. Stadsplanebestämmelserna från 1938 kvarstod dock för kvarteren Borganäs och Visborg, innebärande att förgårdarna skall hållas inhägnade och vara planterade. 14 Den 1 december 1978 stängdes avsnittet mellan Vasagatan och Kristinelundsgatan permanent av för biltrafik. Göteborgs paradgata och går genom stadsdelen, lorensberg. Gustaf Adolfsgatan och i mars 1882 beslöts att gatan skulle ändra namn till.

Tidpunkt för Göteborg namaz, Göteborgs akademier,