glasmästare göteborg torslanda

1 Billt, Öfwersteleutnant 270 0 Oluf. Restad väs Cr 1 Jöran 0 10 Ifwar 0 10 Håkan 0 40 Räfwa Cr 1 Oluf Gregerson 0 50 Wäfran öfwergd Cr 3/4 Oluf 0 20 Gullick 0 20 Wäfran mellangård Cr 3/4 Hindrick 0 20 Anders 0 20 Wäfran östergd. Hus Lars Engebrektsson läreconstapeln 13 5 Marstrand. Bondejord 40 0 Oluf 0 40 Bryngell 0 30 Gibberödh Cr 1/2 med 6 sättingar bondejord 20 0 Anders 0 20 Erik 0 20 Biällfwerödh Cr 1/2 Oluf Andersson 0 50 Oluf Torsson 0 50 Dafter Cr 1/2 Amund 0 40 Hallwor 0 40 Lilla. Cr 1 Oluf Olsson 0 50 Rollsbo väster. Cr 1 Niels 0 50 Hällgie 0 50 Rollsbo österg. Cr 1 Anders 0 30 Jöns 0 30 Åhseby mellang Cr 1 Arfwid 0 30 Anders 0 30 Norder Aröd Cr 1 Swen 0 50 Liidh Cr 1/2 Måns 0 30 Hwetesteen öst Cr 3/4 Christopher 0 20 Oluf 0 20 Hwetesteen väs Cr 3/4.

Tham, pantsatt Sk 1/2 Nills 0 20 Sk 1/2 Anders 0 30 Öxnähs mellang Sk 1 270 0 Sk 1/3 Erich 0 60 Sk 2/3 Christen 0 120 Öxnähs östergd Sk 1 Cathar. Cr 1/2 Thomas 0 20 Ingiehl 0 10 Harkersröd Cr 1/2 Erich 0 20 Oluf 0 20 Ränteröd Cr 1/2 Peer 0 20 Anders 0 20 Öster Heedhe Cr 1/2 Niels 0 30 Hans 0 20 Wäfran ågården Sk 3/8 brukas und Gullbringa. Sk 1 240 0 Sk 1/4 Oluf Larsson 0 30 Sk 1/4 Joen 0 30 Sk 1/4 Oluf Olsson 0 20 Sk 1/8 Torsten 0 20 Sk 1/8 Malin 0 20 Lärgie trullsg. Cr 1/8 ödegärde obesutten 0 0 Dahlen Cr 1/8 Peer 0 10 Torsby prästgd. Cr 3/4 Oluf 0 20 Gunnar 0 20 Brännäs övergd.

Tham, pantsatt 0 160 Nills med barnearff 80 100 Tagene ödegård Sk 1/4 Peer bor i Skomme sör 180 0 Tagene sörgård Sk 1/4 Hans Erichsson 180. Allt för att just ditt projekt ska bli så bra som möjligt. 0 10 Oluf Andersson.ä.