uppsala kommun antagningsenheten skolskjuts

skolskjuts om du går i förskoleklass eller årskurs 13 och har minst två kilometer till skolan går i årskurs 49 och har minst fyra kilometer till skolan. Antagningsenheten vid tidigare ansökan. (tills att du har ett giltigt skolkort.) Är då bra att ha ett busskort med reskassa hemma att använda. Vårdnadshavaren får då ett ärendenummer från UL där all information dokumenteras.

Ansökningsblanketten för skolskjuts, blanketten finns på: https www. UL har ändrat sin rutin om att skolkortet skulle sparas över sommaren. Vid busshållplatsen intill väg 288. Det är viktigt att båda vårdnadshavarna undertecknar ansökan. Funktionshinder, ansökan utifrån. Skolskjuts hanteras från och med årsskiftet av en central enhet. Om du bor på två olika adresser kan du få skolskjuts från båda adresserna.

Kontaktuppgifter till, antagningsenheten skolskjuts : E-post: antagning. Om du väljer att gå i en grundskola utanför ditt skolskjutsområde kan du få ett busskort för befintlig linjetrafik. Elever med funktionsnedsättning ska styrka funktionsnedsättningen med relevant utlåtande vid varje ansökningstillfälle. Vid kostnadsfria resor är det du som förälder som är ansvarig för resan, inte kommunen. Om tappar bort eller skadar ditt busskort ska du anmäla det. Skolskjuts @ uppsala.se, telefontid mån-tors.30-11.30 Tel.

Läs om regler för skolskjuts och kostnadsfria resor i skolskjutsreglementet (PDF, 46 KB). Vi ber er vända er dit med frågor angående skolskjuts. Uppsala.se, välj Utbildning omsorg och sedan årskurs. Antagningsenheten skolskjuts handlägger frågor om skolskjuts och busskort. Utlåtande som styrkt elevens bestående nedsättning behöver ej kompletteras för varje år om det tidigare inlämnats till oss. Uppsala växelvisboende, trafiksäkerhet, för elever med växelvisboende buss 50 stockholm rutt och elever med trafik farlig väg ska vårdnadshavarna lämna in ny ansökan för varje läsår. Uppsala.se/skolval, länk till information om skolskjuts : www. Länk till information om antagning/relativ närhet: www. Du behöver inte ansöka om skolskjuts om du uppfyller avståndskravet. Har du frågor om skolskjuts? Ansökan ska kompletteras med ett relevant utlåtande, mall finns här.uppsala kommun antagningsenheten skolskjuts

Om din ansökan berör skolskjuts med taxi tillkommer extra handläggningstid hos Trafikcentralen.
Läs reglerna för skolskjuts och elevresor i sin helhet i skolskjutsreglementet.