snödjup rekord stockholm

ihop eller smälta bort mellan observationstillfällena. I december 1966 och januari 1967 föll stora mängder blötsnö längs Ångermanlandskusten, med elavbrott som följd. Principen när det gäller snödjupsrekord har varit att använda snödjupet "på slätt" som representativt för förhållandena vid stationen. En brist är att många stationer endast rapporterat snödjup några dagar per månad eller inte alls. Högsta novembersnödjup är 29 cm från 30 november 1985. Från Wikipedia, hoppa till navigering, hoppa till sök, extrema snöfall i Sverige förekommer ibland, och leder då ofta till samhällsproblem, särskilt i kombination med stark vind. På vissa platser landet slogs även nya rekord för snödjup. Förstora Bild Osäkerheter när det gäller snödjupsrekord Det är ofta lättare att granska snödjupsrekord än rekord för andra parametrar.

Sådana värden har bara undantagsvis tagits med i de ordinarie rekordtabellerna, utan har i stället bifogats som kommentarer. Årstiderna beror dock i första hand på att jordaxeln lutar cirka 23,4 grader mot det plan i vilket jorden rör sig i sin bana runt solen. April 262 cm Riksgränsen den 3- (Norrland) 171 cm Storbron den och Blåbärskullen den (Sve.) 144 cm Ödskölt den (Götaland). Den 27 - 28 december 1976 rasade en svår snöstorm i Götaland och sydligaste Svealand. Förmodligen härstammade detta från en tid då det var viktigt att känna snödjupet i skog i samband med timmerkörslor och liknande. Bland annat blev Göteborg helt förlamat av snöfallet. Detta eftersom snödjupet inte varierar hur mycket som helst från dag till dag samt att det finns ett samband mellan snödjupsökningar och uppmätt nederbördsmängd.

Shurgard stockholm priser, St eriksgatan 117 stockholm,