helsingborgs bästa grundskolor

Inom Kunskapsstaden Helsingborg används verktyget Qualis som stöd i det löpande kvalitetsarbetet. Barnen lär sig att vara delaktiga och ha ansvar. Trygghet och trivsel, arbetssätt som utgår från varje barns unika förutsättningar, god kommunikation, en väl fungerande organisation och tydligt ledarskap genomsyrar hela Ringstorps verksamhet, från barnen i förskolan upp till eleverna i sexan. Pedagogernas gemensamma förhållningssätt och värdegrund präglar verksamheten. Ringstorpsskolan och Ringstorps förskola kommer på en ceremoni den 9 oktober att få ta emot diplom från Q-Steps Kvalitetssäkring för att ha blivit Läsårets Bästa Qualisförskola respektive Läsårets Bästa Qualisskola 2011/2012. Vi möter glada, öppna och nyfikna barn. XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX, nästa. För mer information kontakta: Rektor Ringstorpsskolan, Helena Rosenlöf, Förskolechef tillika rektor, Marie Andersson, Verksamhetscontroller skol- och fritidsförvaltningen, Viveca Olsson. Rektor Helena Rosenlöf och förskolechef tillika rektor Marie Andersson är stolta över sin verksamhet.

helsingborgs bästa grundskolor

Helsingborg Fristående För- och Grundskolorhelsingborgs bästa grundskolor

Arkitekt helsingborgs konserthus
Göteborg världens bästa stad när det regnar

To do that, select the language you jag försommaren sameaj significado would like to translate into in the list below. Qualis har skärpt kraven under åren och skolan har trots detta nu tre poäng mer än förra gången. Genom ledningens, medarbetarnas, barnens/elevernas och föräldrarnas perspektiv visar systemet en sammantagen bild av styrkor och förbättringsområden i verksamheten. Ringstorps skola och förskola i Helsingborg har fått högsta poäng i Sverige i Qualis kvalitetsgranskning. I april fick Ringstorpsskolan för andra gången högsta poäng i Sverige med 110 poäng av 126 möjliga. Framförallt lär de sig hur man förhåller sig och är mot varandra för att må bra och kunna växa. Enligt skollagen ska alla förskolor och skolor bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete som ska dokumenteras.