arkitekt helsingborgs konserthus

typiskt exempel på modern arkitektur lagerhuset Göteborg med rötter i funktionalismens idéer. Huset har sedan det invigdes 1932 kontinuerligt använts för konsertbruk. Ett annat namn, mer med syftning till lokalen och inte byggnaden, är konserthall.

I många städer är konserthuset samma byggnad som kongresshallen, med namn som konsert- och kongresshall. Willa Nordic och funktionalismen. En arbetsmetod, funktionalisterna själva betraktade inte funktionalismen som en ny stil utan som en arbetsmetod: funkishusen skulle formas genom teknisk och funktionell analys utan estetiska överväganden. Mycket av inspirationen kommer från funktionalismen i modern tappning. En modernisering av scentekniken genomfördes sommaren 2005 omfattande nytt lyftsystem över orkesterpodiet, nya belysningssystem för orkestern samt ny föreställningsbelysning. Funkisstilen med sina funkishus var född. Hus skulle enligt de funktionalistiska doktrinerna utformas helt och hållet utifrån sin funktion; att som tidigare komponera och smycka ut fasader med klassiska förebilder ansågs förlegat. Konserthuset på Heden i Göteborg som uppfördes 1905 och förstördes i en brand 1928.

Idag är funktionalismen ett bredare begrepp och man talar ofta om nyfunkishus. Søren Rasmussen hämtar sin filosofi från funktionalismens enkelhet och anpassning till den moderna människans behov. År 2015 invigdes ett nytt konserthus i Malmö; Malmö Live Konserthus. 1, de flesta konserthusen är byggda under 1800- och 1900-talen och ursprungligen främst avsedda för klassisk musik. Göteborgs konserthus tillkom 1935, även det hållet i funktionalistisk stil.